•  
  •  
“Albanian Institute of Internal Auditors” (AIIA) është një shoqatë profesionistësh që vepron në fushën e auditimit të brendshëm, riskut dhe kontrolleve të brendshme. E themeluar në 2010, nga një grup profesionishtësh që ushtrojnë veprimtarinë e tyre në sektorin privat dhe publik..Me shume
AIIA eshte i lidhur me IIA Global, vendosur ne Altamonte Springs, Florida, USA. I krijuar ne 1941, IIA Global perfaqeson me shume se 160,000 anetare ne 165 shtete dhe territore. IIA Global vendos strukturen e praktikave profesionale nderkombetare (SPPN) – nje set me udhezime te besueshme te hartuara nga komitetet teknike nderkombetare te IIA. SPPN perfshin Standardet Nderkombetare, Kodin e Etikes dhe Qellimin. I gjithe set-i i SPPN gjendet tek pjesa.. Me shume
AIIA existon vetem me pjesemarrjen aktive te anetareve te saj. Se bashku me stafin, anetare vullnetare ndihmojne qe IIA te rritet dhe te arrije objektivat e saj strategjike.
Te gjithe anetaret e IIA inkurajohen dhe motivohen te mbeshtesin institutin e tyre duke perkushtuar kohen, energjite dhe aftesite e tyre, per te ndihmuar institutin ne arritjen e objektivave. Qellimi nuk eshte te zevendesohet stafi qe punon me kohe te plote nga vullnetaret, por t’i mundesoje anetareve aktive te japin kontributin e tyre te plote duke u mundesuar ne te njejten kohe zhvillimin e afetesive dhe interesave te tyre.. Me shume