Home Membership Paketa Profesionistë

Paketa Profesionistë

$100.00

  • Akses në seksionin e anëtarëve në website globaliia.org
  • Akses në librarinë online të IIA dhe mundësinë për të shkarkuar materiali studimi në fushën e auditimit të brendshëm
  • 20% ulje çmimi për pjesëmarrjen në trajnimet e ndryshme organizuar nga AIIA
  • Seksione trajnimi falas online https://global.theiia.org/edu-events/Pages/Web-Events.aspx
  • Newsletter mbi të rejat mbi fushën e auditimit;
  • Pjesëmarrje në aktivitet e zhvilluara nga AIIA;
  • Suport në ndjekjen e programeve të certifikimeve.
Kategori: