Home Raporte RAPORTI VJETOR 2022
Raporte

RAPORTI VJETOR 2022

INFORMACIONET DHE PËRDITESIMET MË TË FUNDIT NGA ALBANIAN INSTITUTE OF INTERNAL AUDITORS

FJALA PËRSHENDETËSE NGA KRYETARI

Të nderuar anëtarë, bashkëpunëtorë dhe mbështetës,

Me kënaqësi ju prezantoj Raportin Vjetor për vitin 2022, që paraqet arritjet dhe progresin e rëndësishëm të Albanian Institute of Internal Auditors (AIIA). Përgjatë këtij viti, ne vazhduam të përkushtohemi për përmirësimin e praktikave të qeverisjes, ofrimin e trajnimeve dhe webinarëve të cilësisë së lartë dhe promovimin e edukimit në fushën e auditimit të brendshëm.

Përkushtimi ynë ndaj ekselencës dhe zhvillimit profesional na ka udhëhequr drejt lartësive të reja dhe ka forcuar pozitën tonë si një autoritet udhëheqës në komunitetin e auditimit të brendshëm në Shqipëri.

ERALD BEZHANI KRYETAR I BORDIT DREJTUES

QEVERISJA

Organizata më e lartë drejtuese e institutit është Bordi Drejtues. Kjo strukturë përbëhet nga 7 persona, profesionistë të fushës së auditimit të brendshëm. Anëtarët e Bordit Drejtues zgjidhen nga Asambleja e Përgjithshme, ku ftohen të marrin pjesë të gjithë anëtarët e institutit. Bordi Drejtues përfshin profesionistë nga sektori privat, sektori publik dhe universitetet.

Për një organizim më të mirë dhe ndjekje më të strukturuar, instituti ka organizuar punën duke ndarë objektivat në disa komitete, konkretisht:

1.  Komiteti për Anëtarësim dhe Avokim

Anëtarësim

Përmirësimi i Përmbajtjes

Çmime

Mikëpritja

2. Komiteti për Komunikim

Njoftimet dhe Marrëdhëniet me Publikun

Organizimi i Takimeve

Burimi i Folësve

Newsletter

3.  Komiteti për Kërkim dhe Zhvillim

Kërkim

Certifikimet

Marrëdhënie Akademike

ZHVILLIMI I MIRËQEVERISJES

Një aspekt kyç i punës së AIIA është promovimi i mirëqeverisjes dhe rritja e standardit të auditimit të brendshëm në organizatat e ndryshme. Në vitin 2022, AIIA ka zhvilluar një program intensiv përmirësimi për të ndihmuar organizatat publike dhe private në Shqipëri të forcojnë strukturën e tyre të kontrollit të brendshëm.

Prej 2019, me urdhër të Kryeministrit nr 94 datë 20.05.2019, AIIA vazhdon të jetë pjese e grupit të punes për unifikimin e kuadrit rregullator në procesin e integrimit europian të Shqipërisë. Këto përpjekje kanë ndihmuar në rritjen e transparencës dhe llogaridhënies, duke kontribuar në një qeverisje më të mirë të organizatave.

TRAJNIME DHE WEBINARE

AIIA ka ofruar një sërë trajnimesh dhe webinarësh të specializuara për anëtarët e saj dhe për profesionistët e tjerë të fushës së auditimit të brendshëm. Në vitin 2021-2022, kemi organizuar 8 sesione trajnimi, duke përfshirë tematika të ndryshme të auditimit, përdorimit të teknologjisë në auditim, etikës profesionale dhe standardeve ndërkombëtare të auditimit.

Këto aktivitete janë bërë të arritshme nëpërmjet modalitetit fizik dhe gjithashtu platformave dixhitale për t’u siguruar qasje lehtësuese për të gjithë anëtarët dhe për të përmirësuar aftësitë e tyre profesionale.

AIIA numëron 85 anëtarë:

70 % nga sektori bankar

10 % nga sektori publik

5 % nga telekomunikacioni

5 % studentë

10 % të tjerë

EDUKIMI DHE ZHVILLIMI PROFESIONAL

Në vitin 2022, AIIA ka vazhduar të angazhohet në përmirësimin e standardeve dhe përparimit profesional të auditorëve të brendshëm. Ne kemi zhvilluar partneritete me universitete dhe institucione arsimore të rëndësishme në Shqipëri për të ofruar orë të hapura me studentët në programet bachelor dhe master.

Këto mundësi të arsimit të lartë kanë ndihmuar në rritjen e nivelit të kompetencave të profesionistëve në fushën e auditimit dhe kanë kontribuar në forcimin e kualifikimeve të tyre për të përmbushur kërkesat e tregut të punës.

RRITJA E KAPACITETEVE

Fokusi i veçantë i vitit ka qenë zhvillimi i kapaciteteve. AIIA ka vënë theksin në përmirësimin e njohurive dhe aftësive të audituesëve, duke sjellë programe inovative dhe trajnime të specializuara. Kjo nismë ka përkrahur përmirësimin e standardit të auditimit në Shqipëri dhe ka kontribuar në rritjen e besueshmërisë dhe integritetit të profesionit tonë.

Gjithashtu, kemi forcuar lidhjet e bashkëpunimit me institucionet e tjera ndërkombëtare, si The Institute of Internal Auditors Inc, European Confederation of Institutes of Internal Audit, dhe atyre fqinje si The Institute of Internal Auditors Greece, dhe The Institute of Internal Auditors Macedonia për të ndarë përvojën dhe njohuritë e dobishme,

PARTNERITETE GLOBALE DHE LOKALE

AIIA operon si filial zyrtar i Institutit të Audituesve të Brendshëm, autoriteti kryesor në përcaktimin e standardeve të auditimit. Për më tepër, AIIA është një anëtar integral i Konfederatës së vlerësuar Evropiane të Instituteve të Auditimit të Brendshëm (ECIIA), një komunitet i ndërlidhur institutesh simotra në të gjithë Evropën, të udhëhequr nga respektimi i ligjeve dhe standardeve evropiane.

AIIA vazhdon bashkëpunime të forta me Shoqatën Shqiptare të Bankave dhe bankat kryesore të nivelit të dytë, korporatat e industrisë së telekomunikacionit, kompanitë e sigurimeve dhe institucionet mikrofinanciare. Në sektorin publik, AIIA bashkëpunon në mënyrë aktive me Bankën e Shqipërisë dhe Njësinë e Harmonizimit në varësi të Ministrisë së Financave.

KOMUNIKIMI

konsistencë – përmbajtje – ndërveprim

FAQJA NË WEB

Faqja jonë e internetit shërben si një qendër qendrore për informacion në lidhje me aktivitetet, burimet dhe lajmet e AIIA. Ne sigurojmë përditësime të rregullta dhe përmbajtje përkatëse për të angazhuar anëtarët tanë dhe komunitetin më të gjerë.

TAKIME LIVE

Një pjesë e mirë e komunikimeve me partnerë të ndryshëm organizohet në takime dhe diskutime fizike. Gjithashtu, orët e avokimit me studentët e universiteteve vazhdojnë të ndodhin live.

KOMUNIKIME ZYRTARE

Komunikimet me partnerët kryesorë dhe komunikimet me anëtaret ekzistues dhe potencial zhvillohen në kohë nëpërmjet adresës zyrtare të emailit [email protected]

Social Media

3400 ndjekës në LinkedIn dhe 1430 në Facebook përditësohen rregullisht mbi aktivititet e AIIA, ngjarjet dhe udhëzimet me impakt në profesionin e tyre.


PASQYRAT FINANCIARE 2022

PËRFUNDIM

Viti 2022 ka qenë një vit i mbushur me sfida dhe arritje për Albanian Institute of Internal Auditors. Në fushën e mirëqeverisjes, trajnimeve, webinarëve dhe edukimit, ne kemi ndihmuar në ndërtimin e një ambienti më të përgjegjshëm dhe profesional për audituesit e brendshëm në Shqipëri. Për vitin 2023, AIIA ka synuar të vazhdojë këto nismat dhe të japë edhe më shumë kontribut në përmirësimin e praktikave të auditimit të brendshëm dhe promovimin e vlerave të profesionalizmit.

Jemi mirënjohës ndaj anëtarëve tanë dhe të gjithë atyre që kanë kontribuar në sukseset e arritura gjatë këtij viti. Ne vazhdojmë të përkushtohemi ndaj zhvillimit dhe rritjes së profesionit të auditimit të brendshëm në Shqipëri dhe presim me kënaqësi një vit të ri të suksesshëm.

Leave a comment

Lini një Përgjigje

Adresa juaj email s’do të bëhet publike. Fushat e domosdoshme janë shënuar me një *