Tiranë, Nëntor 2013: Duke qenë se auditimi i thesarit është një fushë delikate për audituesit e brendshëm, Albanian Institute of Internal Auditors organizoi trajnimin me temë “Treasury Audit”. Në këtë trajnim patën mundësinë të merrnin pjesë Audituesë të brendshëm, drejtuesë të auditimit të brendshëm, drejtuesë të departamentit të thesarit dhe drejtuesë të departamentit të menaxhimit të riskut. Në fokus të trajnimit ishte shkëmbimi i rasteve praktike dhe shqyrtimi i mundësive të mosmbarëvajtjeve dhe auditimi korrekt referuar praktikave aktuale.
Lektori i trajnimit, ishte Raj Gandhi, me një përvojë mbi 20-vjeçare në auditim, në menaxhimin e thasarit dhe njohës i tregjeve dhe praktikave më të mira, si dhe anëtar i Institute of Directors dhe konceptues i moduleve të trajnimit të agjencive të trajnimit më të mirënjohura në Europe, etj.