Tiranë, Maj 2014: Albanian Institute of Internal Auditors organizoi trajnimin me temë “Risk, Control and Governance”. Trajnimi kishte si qëllim t’u vinte në ndihmë profesionistëve të ndryshëm që veprojnë në fusha si Risku, Financa, Përputhshmëria Ligjore, Audit, dhe Kontroll. Lektori synoi të sjellë një seancë interaktive në mënyrë që të përforcohen kuptueshmëria dhe praktikimi i temave kyce mbi Riskun, Qeverisjen Organizative dhe Kontrollet e Brendshme.