Tiranë, Maj 2014: Albanian Institute of Internal Auditors në kuadër të muajit të ndërgjegjësimit të profesionit të Auditimit të Brendshëm, organizoi trajnimin dyditor për përgatitjen e certifikimit “Certified Internal Auditor”. Trajnimi pati në fokus udhëzimet mbi kuptueshmërinë e qartë të pyetjeve gjatë testimit, menaxhimin efektiv të kohës gjatë testimit dhe si mund të përmirësojnë njohuritë kandidatët për certifikimin CIA nëpërmjet praktikës së vijueshme të ushtrimeve.