Profesionistë të angazhuar në fushat e auditimit të brendshëm, riskut, kontrolleve të brendshme, qeverisjes, auditimit të Teknologjisë dhe Sistemeve të  Informacionit, përputhshmërisë, janë të ftuar të bëhen anëtarë.

Anëtarësimi në Albanian Institute of Internal Auditors përmban:

 • Akses në seksionin e anëtarëve në website www.globaliia.org
 • Akses në librarinë online të IIA dhe mundësinë për të shkarkuar materiali studimi
  në fushën e auditimit të brendshëm
 • 10% ulje çmimi për pjesëmarrjen në trajnimet e ndryshme organizuar nga AIIA
 • Seksione trajnimi falas online https://global.theiia.org/edu-events/Pages/Web-Events.aspx
 • Newsletter mbi të rejat mbi fushën e auditimit;
 • Anëtarësim në librarinë e AIIA e ndodhur në Universitetin Mesdhetar Blv. Gjergj Fishta,
  Nr.52, 1023,Tiranë;

Kuota vjetore e përcaktuar për anëtarësim është:

 • 10.000 Lekë/vit për profesionistë.
 • 3.000 Lekë/vit për studentë.

Pagesa mund të kryhet në llogarinë bankare të mëposhtme:

Account Holder:  Albanian Institute of Internal Auditors
Nr.llog: 0010039700
Swift: SGSBALTX
IBAN: AL43 2021 1123 0000 0000 1003 9700
Raiffeisen Bank Albania

me përshkrimin “Kuota e anëtarësimit për (i.e. Emer_Mbiemer)”

Për çdo pyetje/informacion të mëtejshme, mos hezitoni të na kontaktoni në info[at]aiia.al.

Pas dorëzimit së formularit të anëtarësimit dhe pagesës së kuotës vjetore, ju do të kontaktoheni me anë të postës elektronike duke ju pajisur me të dhënat përkatëse (NI dhe fjalëkalim) për të përfituar të gjitha të drejtat që gëzojnë anëtarët.

Klikoni këtu për të mbushur fomularin e anëtarësimit*.

*Anëtarësimi aktivizohet pas kontributit të kuotës vjetore në llogarinë e AIIA.