Konferencë Ndërkombëtare mbi Auditimin e Brendshëm “Rëndësia e auditimit të brendshëm në përmirësimin e qeverisjes – Në kërkim të qëndrueshmërisë”. Podgoricë, Shtator 2014.
Instituti i Audituesve të Brendshëm i Malit të Zi (IIA Montenegro) në bashkëpunim me Institutin e Audituesve të Brendshëm Shqipëri (Albanian Institute of Internal Auditors) organizon Konferencën e Tretë Ndërkombëtare mbi Auditimin e Brendshëm në 29 – 30 Shtator 2014 në kryeqytetin e vendit, Podgoricë.
Konferenca ishte një mundësi e mirë për profesionistët për:
Krijimin e kontakteve dhe ndarjes së mendimeve dhe përvojave të audituesve të brendshëm me kolegë të ardhur nga Serbia, Bosnja, Bullgaria, Maqedonia, Mal i Zi, Shqipëria për të trajtuar çështje me rëndësi aktuale, që prekin mjedisin Ballkanik por edhe me një vështrim nga tregjet ndërkombëtare.
Temat e diskutimit dhanë informacion për të gjithë nivelet profesionale që nga profesionistët që sapo kanë filluar të veprojnë në fushat përkatëse ashtu edhe për drejtuesit e lartë dhe me eksperiencë shumëvjeçare.