Tiranë, Prill 2014: Albanian Institute of Internal Auditors realizoi një leksion të hapur në ambjentet e Universitetit të Tiranës për të folur për auditimin e brendshëm, rolin e tij dhe vlerën e shtuar që jep në organizatë. Leksioni u zhvilluan nën një frymë ndërveprimi me pyetje përgjigje ku studentët patën mundësinë të kishin një optikë më aktuale mbi profesionin e auditimit në Shqipëri dhe ndërkombëtarisht.