Tiranë, Korrik 2014: Albanian Institute of Internal Auditors pati mundësinë të realizonte një leksion të hapur mbi auditimin e brendshëm në klasën e masterit në Universitetin e Neë York, në Tiranë. Leksioni kishte për qëllim promovimin e profesionit të auditimit të brendshëm në komunitetin studentor dhe ate të profesionistëve. Gjatë lektimit diskutimet u fokusuan mbi rëndësinë, rolin dhe vlerat e funksionit të auditimit në organizatë dhe se si ky funksion mund të shtojë vlerë.