Instituti Shqiptar i Audituesve të Brendshëm (AIIA) është një organizatë profesionale e përkushtuar ndaj zhvillimit e përmirësimit të profesionit të auditimit të brendshëm në Shqipëri.
AIIA u themelua në vitin 2010 si një filial i Institutit të Audituesve të Brendshëm në SHBA. Sot, AIIA u shërben më shumë se 50 anëtarëve që janë profesionistë që veprojnë në fusha të tilla si auditimi i brendshëm, administrimi i rrezikut dhe qeverisja korporative.