Çertifikimi CIA (Auditues i Brendshëm i Çertifikuar) është i vetmi çertifikim i njohur ndërkombëtarisht si standard cilësie për aftësitë profesionale të audituesit të brendshëm.

Marrja e këtij çertifikimi mund të jetë një sfidë që kërkon mund dhe kohë. Por rruga drejt suksesit është me e lehtë  kur ju pajiseni me udhëzime nga persona që kanë kaluar tashmë në atë rrugë dhe nga materiale studimi të krijuara nga IIA Global.

Ky kurs i organizuar nga IIA Albania bazohet mbi IIA’s CIA Learning System® (mbështetur nga IIA) në mënyrë që kandidatët të mësojnë sa më shpejt dhe të kuptojnë sa më  shumë subjektet e mbuluara në provimet e CIA.

Sigurisht që certifikimi CIA mund të arrihet dhe duke mësuar në mënyrë autodidaktike. Por gjithashtu dhe ndjekja e një kursi përgatitor është një metodë e mire për:

  1. Mësim të përshpejtuar dhe të përkushtuar në një ambjent të dedikuar;
  2. Drejtim dhe udhëzim nga një instruktor i certifikuar
  3. Të krijuar lidhje dhe kontakte me kandidatë të tjerë dhe për të shkëmbyer metoda praktike.
  4. Për t’u përgatitur që të kaloni me herë të parë dhe për të mos neglizhuar më për dhënien e provimeve duke ju afruar më pranë certifikimit.

Regjistrohu sot!

Kuota për pjesëmarrjen në trajnim është 148 Euro me anë të një transfertë në llogarinë e
Albanian Institute of Internal Auditors si vijon:

Raiffeisen Bank
Nr.llog: 0010039700
IBAN: AL43 2021 1123 0000 0000 1003 9700

Në çmim përfshihen pjesëmarrja në trajnim, dreka për dy ditët, printimet e materialeve të punës. Në rast se kanditatët nuk duan paketën gjithpërfshirëse, janë të ftuar të na kontaktojnë tek info@aiia.al për të marrë kuotë tjetër. 

CIA Exam Review Part 2

CIA Exam Review Part 2

Kontaktoni info@aiia.al për blerjen e materialeve të studimit me uljen përkatëse.
Sending

Ju lutem të konsideroni se regjistrimi juaj quhet i përfunduar vetëm pas kryerjes së pagesës. AIIA rezervon të drejtën të anullojë regjistrimin tuaj.